هر جا کم آوردی ...

آیت الله مجتهدی تهرانی(ره):
هر جا کم آوردی ... حوصله نداشتی ... پول نداشتی ...
کار نداشتی ... باطریت تموم شد ...
تسبیح رو بردار صد بار بگو : 《استغفرالله ربی و اتوب الیه》 ... آروم میشی !

سهل تستری می گوید: بنده ای خریدم و به خانه آوردم. از او پرسیدم:

نامت چیست؟
- تا چه خوانی؟

- چه می خوری؟
- تا چه دهی؟

- چه می پوشی؟
- تا چه آری؟

- چه می خواهی؟
- بنده را با خواست، چه کار!


سهل گفت: یک شب را تا صبح به استغفار و گریه پرداختم و با خود گفتم
اگر او بنده است، پس من چه کاره ام !!!؟

/ 0 نظر / 41 بازدید