شما اشتباه نکنید .....................

روزی مردی به سفر میرود و به محض ورود به هتل  متوجه می شود که هتل به کامپیوتر مجهز است . تصمیم می گیرد به همسرش ایمیل بزند . نامه را می نویسد ولی در نوشتن آدرس اشتباه می کند و بدون توجه ارسال می کند .                     در این حین در نقطه ای دیگر از کره زمین  زنی که تازه از دفن شوهرش برگشته  با این نگاه که شاید پیام تسلیتی از کسی رسیده باشد  ایمیل خود را بررسی می کند  با خوندن پیام غش می کند  و نقش زمین می شود . پسر او با شنیدن صدای فریاد مادر به سویش می رود و مادر را بر روی زمین می بیند و دنبال دلیل چشمش به صفحه نمایشگر می افتد و این را می خواند :

گیرنده :همسر عزیزم

فرستنده : همسرعزیز  تو

موضوع :من رسیدم .میدونم که از دیدن نامه غافلگیر شدی . راستش اونا اینجا رایانه دارندو هر کس بیاد اینجا اجازه داره برای عزیزانش نامه بنویسد . من همین الان رسیدم و همه چیز را بررسی کردم . همه چیز برای رسیدن تو روبه راهه . فردا می بینمت . امیدوارم سفر تو هم مثل من بی خطر باشه

فقط اولش یه کمی جدائی از عزیزان سخت بود . وای که اینجا چه قدر گرمه . انگار جهنمه  !!!!!!!!!!!!!!!!!

 یه چیزی بنویس ببینم چی برداشت کردی .

/ 0 نظر / 3 بازدید