ملاک های بندگی از نظر خداوند سبحان

ملاک های بندگی از نظر خداوند سبحان که خیلی راهگشاست تقدیم به شمایی که در شب جمعه منتظر نزول باران رحمت الهی و نگاه به رُخ یار سفر کرده اید، در شب معراج به وجود نازنین پیامبر(ص) فرمود: یا احمد: میدانی چه زمانی انسان در حوزه بندگی من است؟ عرضه داشت: نه   ندا آمد: هنگامی که هفت خصلت در او جمع شود:

1-     ورعی که او را از محارم منع کند.

2-     سکوتی که او را از آنچه سود ندارد حفظ نماید.

3-     ترسی که هر روز بر گریه اش بیفزاید

" یعنی مقام خوف"

4-     حیایی که در خلوت از من بپرهیزد.

5-     خوردن و تغذیه ای که به آن ناچار است.

6-     دشمن داشتن دنیا به خاطر دشمنی من با آن.( دنیای مذموم آلوده به ناپاکی)

7-     دوست داشتن نیکان به خاطر دوستی من با آنان .

    این ملاک هایبندگی از جانب خداوند به پیامبرش است، ما تا چه اندازه با این ملاک ها منطبقیم .                                      

/ 0 نظر / 3 بازدید