بدون شرح !

دلهای ترمینالی کمتر از کندوی عسل ما 

 

دل های ما  ترمینال همه چیز شده است . دل ما که از یک کندوی عسل کمتر نیست ! آنجا نمی گذارند زنبوری که گل مسموم چشیده وارد شود.

/ 0 نظر / 2 بازدید