عکسی تامل برانگیز از یک جانباز شیمیایی در کنار همسرش و کوهی از دارو

عکس از Reuters Pictures .این جانباز در روستای نودیشه استان کرمانشاه زندگی میکند و و در عکس او و همسر فداکارش در کنار کوهی از داروهای پزشکی دیده می شوند .

/ 0 نظر / 7 بازدید