تو متعلق به امروز و مال امروز هستی.....

ای ابوذر!
از آن بپرهیز که "خیالات و آرزوها" سبب شود که کار امروز به فردا بیفکنی،
** زیرا تو متعلق به امروز و مال امروز هستی **
----- نه مال روزهای نیامده. -----
در آنجاکه کارمفید و لازم وخداپسندی می‏خواهی انجام دهی تأخیر و دفع الوقت را روامدار.
---------------------- ای ابوذر! به عمرت بیشتر بخل بورز تا به مالت.-----------------------
..... پیامبر اکرم (ص)
*********
نقل شده در کتاب حکمت ها و اندرزهای....علامه شهید مطهری

/ 0 نظر / 21 بازدید