بهشت خلوت با دوست

مردی به بایزید بسطامی رسید  و گفت :چرا هجرت نکنی و به سفر بیرون نشوی  تا خلق را فایده دهی ؟ بایزید گفت :دولتم مقیم است و به وی مشغولم و به دیگری نمی پردازم . آن مرد گفت :آب که زیاد جایی بماند و حرکت نکند  بگندد . بایزید پاسخ داد  : دریا باش تا هرگز نگندی .

/ 0 نظر / 5 بازدید