خدا با ماست ...

خداوند به حضرت عزیر وحی کرد : ای عزیر ! وقتی مرتکب گناهی شدی ،به کوچکی آن نگاه نکن ، ببین نافرمانی چه کسی را مرتکب شده ای .

زمانی که رزق من به دستت رسید به کمی آن نگاه نکن ، ببین که چه کسی آن را به تو هدیه کرده ست .

هنگامی که به بلایی گرفتار شدی شکایت مرا نزد آفریده هایم مبر ،همچنانکه من از تو به ملائکه ام شکایت نمی کنم ، هنگامی که خطاهای تو را می بینم...

/ 0 نظر / 20 بازدید