راه های سعادت معنوی

آیت‌الله بهجت (ره):
انبیاء و ائمه نیامده‌اند که بگویند مردم از دنیا هیچ بهره‌ای نداشته ‌باشند بلکه آمده‌اند طریقه دنیاداری با سعادت و عزت... را هم به مانشان بدهند... انفاق احسان صداقت دوستی و محبت و در فکر هم بودن یکی از راه‌های سعادت دنیوی ماست اگر در فکر هم یار هم غمخوار هم باشیم در واقع در فکر خود هستیم و در نتیجه دنیای خود را هم نگهداری کرده‌ایم.
در محضر آیت‌الله بهجت 384 

/ 1 نظر / 15 بازدید