ایمان نامه

کفر چو منی، گزاف و، آسان نبود    

                                              محکمتر از ایمـان من ایمـان نبود

           در دهر چو من یکی و آن هم کافر              

                               پس در همه دهر یک مسلـمان نبود 

                                                                              ابوعلی سینا

/ 0 نظر / 2 بازدید