راه نور

از  راه رفته ای پرسیدند : روز گار راه چگونه می گذرانی ؟ گفت : سه مرکب راهوار دارم . چون نعمتی به من برسد . بر مرکب شکر نشینم . چون بلائی پیش آید . بر مرکب صبر می نشینم .و چون طاعتی پیش آید برمرکب اخلاص نشینم .

/ 0 نظر / 3 بازدید