قدم به ساحت جهان زدند...

قدم به ساحت جهان زدند...
۳ هم قدم ۳ هم قسم ۳ هم سخن ۳ همنشین ۳ همسفر ۳ هم هدف ۳ همنظر ۳ بی قرین ۳ دلربا ۳ جان به کف ۳ همندا ۳ نازنین
یکی پدر یکی پسر یکی عموی مه جبین
میلاد سه پرچمدار حریم ولایت و اعیاد شعبانیه بر همه دوستان گرامی باد.

/ 0 نظر / 21 بازدید