شدت محبت:

از عارفی پرسیدند: خدا را دوست داری؟ گفت: آری. پرسیدند شیطان را دشمن داری؟ گفت: نه. گفتند هر که خدا را دوست دارد شیطان را دشمن دارد. گفت: چنان از محبت خدا لبریزم که جایی برای دشمن داشتن کسی یا چیزی باقی نیست.

-بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید       

در این عشق چو مُردید همه روح پذیرید( مولانا)

/ 0 نظر / 5 بازدید