نگاه مهربانانه

پیامبر صلى ‏ا... ‏علیه‏ و ‏آله :
خد‌اوند‌، مؤمن و خانواد‌ه و فرزند‌انش را د‌وست د‌ارد‌. محبوب‏ترین چیز نزد‌ خد‌اوند ‌آن است که مرد‌ را با زن و فرزند‌انش بر سفره‏اى ببیند‌ که از آن غذا مى‏خورند‌.
پس د‌ر آن هنگام که بر سفره گرد‌ آیند‌، به آن‌ها نگاهى مهربانانه مى‏کند‌
و آن‌ها را پیش از آن‏که از جاى خود‌ متفرق شوند‌، مى‏آمرزد‌.
تنبیه الغافلین، ص 343 

/ 0 نظر / 19 بازدید