تایتانیک ایرانی با یک کوه سیب زمینی برخورد کرده!

 دندان پزشکی که به جای بی حسی  با بیهوش کردن زنها و دختران به آنها تجاوز      می کرد و با تهیه فیلم  با تهدید آنها اخاذی می کرد و به تجاوزات خود ادامه می داد به علت اینکه  هیچ یک از این تجاوزات به زور نبوده و فقط با تهدید بوده و علی رغم کشف فیلم های این تجاوزات فقط شش نفر حاضر به شکایت شده اند به هشت سال زندان محکوم شد که البته چهار سال آن سپری شده و متهم برای چهار سال بعد درخواست عفو کرده است..

راستی به نظر شما چرا آب از آب تکان نمی خورد و کسی فریاد وا غیرتا سر نمی دهد و کسی احساس نمی کند  به فرو پاشی اخلاقیات این  پایه های حکومت یک جناح سیاسی نیست که می لرزد بلکه  تایتانیک یک ملت است که به به یک کوه سیب زمینی برخورد کرده !

/ 0 نظر / 2 بازدید