گناه لذت مناجات را می گیرد:

 شخصی در دعایش می گفت: ای خدای من، چه بسیار نافرمانی کردم و مرا عقوبت نکردی. به او ندا رسید: ای بیچاره، چه بسیار تو را کیفر دادم و ندانستی آیا لذت مناجات و راز و نیاز با من را چشیده ای؟

چه کیفری بالاتر از آن که نتوانی با من راز و نیاز کنی و اگر کنی لذت از آن نیابی!

/ 0 نظر / 2 بازدید