رابطه زمین با آسمان

  

حتما دیده اید کسی پیش طبیب و دندان پزشک رفته و دندان آسیای سمت چپ فک بالا را نشان داده و از درد شدید آن به خود می پیچد و فریاد می زند ... اما طبیب انگار حرف او را نشنیده و یا نشنیده گرفته مستقیم به سراغ دندان عقل سمت راست پایین رفته و آن را از جا کنده و می کشد و از قضا پس از کشیدن آن درد می خوابد ......

 آسمان و زمین همچون فک های بالا و پائین اند و با یکدیگر  مربوط ومرتبطند ... به همین دلیل یک اتفاق در زمین ممکن  است یک اختلال در آسمان به وجود آورد ...

به همین علت  بود که حضرتهود ( ع ) آن پیامبر بزرگ به قوم آلوده خود گفت : ای قوم : استغفار کرده و توبه کنید تا آسمان پیاپی بر شما ببارد .... 

 توجه کنید که استغفار در زمین می تواند آسمان را ابری کرده و ابرها را بارانی کند و این نشان از این دارد که اتفاقات  زمین با حوادث آسمانی مربوط است ....

 این عالم .. عالم رابطه هاست وعاقل کسی است که این  رابطه ها را درک وهضم کند ... پس بیایید  برای این که  آسمان به غضب نیاید معصومیت زمین را حفظ کنیم ...

 این قهر آسمان با زمین و تشنگی آتشین زمین را جدی بگیریم ....  

/ 0 نظر / 2 بازدید