گفته ها .......................................
ساعت ۱:۱۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

در  نانوائی چند ین بار انگشت خود را به سمت سنگ های داغ به نان چسبیده می بری  تا آن را از نان جدا کنی ؟

در همان حال که نانوا  دست خود را بی  محابا در تنور می کند و نان داغ رابیرون می آورد .

او اصلا احساس سوزش نمی کند .

می دانید چرا ؟

چون پوست انگشتان شما زنده و حس دارد و از نانوا  بی حس  و مرده است .

قلب انسان کافر مثل پوست بعضی ها بی حس و مرده  است.

 از این رو برای او هیچ فرقی نمی کند که  او را بترسانی  یا یا نترسانی .

مثل آدمهای دل مرده که نه خبر شادی شادش می کنه و نه خبر غم انگیز ناراحتش .

قرآن در وصف این گروه  زیبا می گوید :

 

 

سواء علیهم  ا انذرتهم ام لم تنذرهم

 

برایشان مساوی است چه آنها را بترسانی و چه نه .