در هجر یار ...................
ساعت ٧:٥٥ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

قلبم فقط برای تو می تپد

 

 

آقاجان: مردگان را حداقل هفته ای یکبار یاد می کنند  نکند ما از

مردگان هم کمتریم .

 

آقاجان: جایگاه همیشگی شما در قلب منه اگر صدف قلبم لایق مروارید وجود شما باشد .

 

آقا جان : فقط کسی معنی دلتنگی را می فهمد که طعم دلبستن را چشیده باشد . 

 

آقاجان : با دیگران نشستی راه وصال بستی ... رو کن به هر که

 خواهی گل پشت و رو ندارد .