ساعت ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:
 

 

بسم رب  العشق

آبی که دارد در جوی با شتاب به پیش می رود تا جائی را سیراب کند و تشنه ای را به مدد رسد .

 اگر  مقابل آن را سد کرده و  مانع ایجاد کنند  به نظر شما چه اتفاقی می افتد ؟

پاسخ کاملا مشخص است  .

  آب نمی ایستد بلکه بالا آمده  و آنگاه از چند طرف  سرازیر  می شود .

 تا کنون پائین بوده و  حالا اوج می گیرد و به بالا میرود .

 آنوقت یک راه در پیش داشت و الان چندین راه یافته است .

 تا کنون محدود و محصور بود و اکنون آزاد  .

حال ما نیز مثل آن آب در جوی است .

 اگر کسانی از روی حسد  یا هر نیت غیر انسانی سد راه ما شوند ممکنه  موقتا  به جائی برسند

ولی قطعا پیروزی از آن ماست .

 ما اوج می گیریم .

 راههای زیادی به روی ما باز خواهد شد .

 گسترده گی تاثیر می یابیم  .

پس هر پدیده ای برای انسان ممکن است بار مثبت در پی داشته باشد . نگران نباشیم .

با نفی دیگران  نمی توان اثبات شد .

همیشه نیرنگ و تهمت  کار را پیش نمی برد .

......و قصه حضرت یوسف  این ادعا را اثبات می کند و جواب  روشنی به پرسشگر میدهد .

لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین ...

 آری در داستان یوسف برای  جستجو گران نشانه هائی است ....

 چند تا گل قشنگ هم هدیه شما در ادامه مطلب ...


گل لاله آویزان 

دشت لاله

گل رز