همه چیز برای خدا
ساعت ۱:٠٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:
بسم الله خالق کل شئی

 

سلام علیکم

آستانهء اذان صبح است و نیز ماه مبارک رمضان

اگر فهمی و درکی و تاملی باشد همه چیز از ذات باریتعالی است  و باید همتی که: همه چیز برای خدا باشد!!!

 

درکی از شعبان نداشتم و شرمندگی حضور در ضیافت ا...دارم ،محتاج دعای سوخته دلی هستم که نفسش موثر افتد تا شاید،شاید از این غفلت برون روم.یا حق

آنکس که تو را شناخت، جان را چه کند                          

فرزند و عیال و خانمان را چه کند


دیوانه کنی، هر دو جهانش بخشی                            

 دیوانه تو، هر دو جهان را چه کند