بازوان خسته دنیا ...................
ساعت ۸:۳۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

روزی قیام کن، به زمین آسمان بده

 گهوارۀ سکوت زمان را تکان بده

 بازار شایعات دروغین زیاد شد

 روزی بیا حقیقت خود را نشان بده

 سخت است درد بی خبری از نگاه تو

 بر این همیشه ها خبر ناگهان بده

 درد کویر، طاقتمان را بریده است

 بر روح های تشنه ما سایه بان بده

 بیش از هزار سال جهان بیقرار توست

 بر بازوان خسته دنیا توان بده

 زیبا ترین بهانه عاشق شدن تویی

 برگرد، رونقی به دل عاشقان بده 

زهره حق شناس