زاهد
ساعت ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

 بایزید بسطامی می گفت : زاهد آن نیست که چیزی در اختیار ندارد . بلکه زاهد آن است که چیزی او را در اختیار ندارد .