زهد واقعی
ساعت ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

از سفیان ثوری در مورد زهد سوال کردند.

گفت : زهد در دنیا نه  پلاس پوشیدن  است و نه نان جوین خوردن . بلکه دل در دنیا نبستن است و آرزو کوتاه کردن .