به بهانه فاجعه درد ناک داغ گذاشتن بر بدن سه یتیم
ساعت ٩:٠۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

بمرد کودکی از گشنگی خیالی نیست

پر است این شکم ما دگر بلایی نیست

پراست عالم از این غصه های خوردن ها

برای مردی و مردانگی مجالی نیست

پر است اشک یتیمان در این زمانه ی درد

که داد خواه عدالت در این حوالی نیست

بگو که فایده اش چیست گفتن از لب یار

در این زمانه ی پر غم که حرف لیلی نیست

زمین اگرچه ز فقر و فساد لبریز است

هنوز جان من از بوی یاس خالی نیست

هادی مسعودی